Anja van den Bedum 

Anja van den Bedem kreeg haar eerste dwarsfluitles op 8-jarige leeftijd in Franeker. Al snel belandde ze in het plaatselijk harmonieorkest en vanaf dat moment wist ze al dat ze verder wilde in de muziek. In 1993 behaalde zij haar diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus aan het Stedelijk Conservatorium te Amsterdam.
Naast het lesgeven verleent Anja haar medewerking bij diverse muzikale activiteiten. Zo begeleidt zij diverse koren, speelt projectmatig bij diverse orkesten en ensembles en vormt met een pianiste het duo Muzette.